Webkwestie.nl

Webkwestie.nl

De website www.webkwestie.nl is een Nederlandstalige site met onderwijs ondersteunend materiaal naar een Amerikaans model. In 1995 werd in de Verenigde Staten een nieuw soort onderwijsmateriaal ontwikkeld naar de ideeën van onderwijskundige Marzano.

Het doel van dit materiaal is kinderen aan de hand van gerichte opdrachten kennis op te laten doen over een bepaald onderwerp. Tegelijkertijd leren ze te werken met verschillende internetbronnen. Hierdoor leren de kinderen te selecteren in de gevonden informatie en deze informatie samen te voegen tot een geheel. De kinderen moeten vervolgens een eindproduct maken in de vorm van bijvoorbeeld een presentatie, poster of maquette.

Webkwesties in de klas
De website bevat kortdurige opdrachten (voor een tot drie lesuren) en langdurige opdrachten.
De onderwerpen van de webkwesties lopen uiteen van het werk van Michelangelo tot duurzame energie. De webkwestie opdrachten zijn ingedeeld van basisonderwijs tot hbo/universiteit. Doordat de moeilijkheidsgraad van de opdracht deels wordt bepaald door de inzet van de leerling zelf is het mogelijk voor leerkrachten om leerlingen op hun eigen niveau te laten werken aan een opdracht. In de beoordeling kan de leerkracht rekening houden met de diepgang van de opdracht en de hoeveelheid informatie die verwerkt diende te worden.

De website kan als onderwijsondersteuning goed worden toegepast in de klas, zowel als verdieping van de leerstof en als aanvulling voor gemotiveerde leerlingen. De website biedt daarmee ook de mogelijkheid om meer- en hoogbegaafde leerlingen in de klas gemotiveerd te houden en op hun eigen niveau uit te dagen.

De site
Het is jammer dat de website amateuristisch oogt, met name door het kleurgebruik en het gebruik van vele verschillende lettertypes. De website is verouderd waardoor meerdere links naar eerder gemaakte webkwesties niet meer werken. Het uiterlijk van de site doet af aan de mogelijkheden die het biedt. Desalniettemin is het gebruik van de site niet noodzakelijk om een gekozen webkwestie uit te voeren.

Conclusie
Het gebruik van internet als informatiebron wordt steeds belangrijker waardoor het van groot belang is dat kinderen leren hoe ze informatie moeten filteren en hoe ze deze informatie kunnen toepassen in een opdracht.

Hoewel de site niet erg professioneel overkomt biedt het veel verschillende mogelijkheden om materiaal en voorbeelden te vinden en te gebruiken. Webkwesties is een mooie vorm van onderwijsondersteunend materiaal waar alle scholen mee zouden kunnen werken. De uitdaging en diversiteit van het maken van een webkwestie maakt het een onderwijsvorm die in de komende tijd actiever gebruikt zou moeten worden.

Door Elidia de Wilde

Platform: PC
Besturingssysteem: Windows en Mac
Aanbiedingsvorm: online
Uitgekomen in Nederland: sinds 1995 in het Engels, sinds 2002 in het Nederlands
Benodigdheden: een browser voor internet
Aantal spelers: n.v.t.
Taal: Nederlands en Engels
Vakgebied: alle
Prijs: gratis
Plezierfactor: 4/5
Leerfactor: 4/5
Leeftijd: vanaf groep 4 tot en met de universiteit
Website: www.webkwestie.nl
please install flash