The Penguins of Madagascar, Dr. Blowhole returns again

The Penguins of Madagascar, Dr. Blowhole returns again

sep 26, 2011

Het blijft een leuk gezicht, mijn zoontje van zes die afwisselend van links naar rechts beweegt om zoveel mogelijk ijsjes te bemachtigen, soms zijn armen spreidt om te balanceren en soms stoten uitdeelt om dozen kapot te slaan. Een spel spelen op de Xbox Kinect is geen statisch gebeuren, maar vereist het gebruik van je hele lichaam. En bij dit spel heeft hij me amper nodig, hij is in het team opgenomen door zijn vrienden, de pinguïns van Madagascar. Alleen als hij een multiple choice vraag moet beantwoorden is zijn vaders hulp gewenst.